Zoek
Sluit dit zoekvak.
Nieuws

Hoe het écht zit met het project op Willemsoord

‘Uitgaan leuker door Kleine Werf’

De Helderse gemeenteraad stelde in 2007 het Uitwerkingsplan Stadshart vast. Onderdeel daarvan was nieuwbouw op Willemsoord met (toen nog) woongebouwen tot negen verdiepingen of meer. In 2013 keurde de gemeenteraad in meerderheid het bestemmingsplan Willemsoord 2012 goed. Daarin is de mogelijke ontwikkeling van het gebied gedetailleerder vastgelegd. Zoals met De Kleine Werf: een combinatie van hotel, wellness, een groen verblijfsgebied en horeca met terrassen.

Een van de schetsen voor een mogelijke invulling van De Kleine Werf. Het staat nog niet vast dat het ook zo wordt uitgevoerd. Vooraan horeca met terrassen, uiterst rechts het hotel/short stay met faciliteiten, links vooraan de glazen Pinas-zaal. Illustratie: West 8

Tien jaar na het raadsbesluit over het bestemmingsplan ontstaat er nu veel rumoer en discussie. Maar hoe zit het nu echt met De Kleine Werf? Negen vragen aan projectleider Gijs Beijer. Hij deed elders in het land ervaring op met dergelijke projecten en trekt namens Zeestad de kar van De Kleine Werf.

Waarom De Kleine Werf, wie zit daarop te wachten?

,,De bedoeling is dit deel van Willemsoord gezelliger en levendiger te maken. Het behoort een uitgaanscentrum te zijn maar als je daar op het terras zit, zoals bij De Pimp, of Bonaire, kijk je uit op fietsen die tegen dranghekken zijn gestald en een parkeerterrein vol auto’s.’’


Reuring

,,Dat maakt het er nu niet echt aantrekkelijker op. Met De Kleine Werf wordt die leegte gevuld en ontstaat er veel meer reuring.’’

Er is veel te doen om het hotel, zowel over de wenselijkheid als de hoogte. Begrijpt u dat?
,,Ik geef geen oordeel over de bezwaren. Ik stel alleen vast dat onderzoek, in samenspraak met Koninklijke Horeca Nederland, heeft aangetoond dat er ruimte is in Den Helder voor een hotel met 95 kamers. Vermits het concept goed is.’’

Het huidige beeld vanaf de terrassen: autoblik en fietsen tegen dranghekken.


‘Short Stay’

,,Dat betekent dat het hotel zich dus moet onderscheiden van andere hotels. Er is geen behoefte aan meer van hetzelfde. Je kunt overigens ook denken aan short stay. Of een combinatie van short stay en hotel.’’

Eh… short stay?
,,Dat is huisvesting voor mensen die bijvoorbeeld door hun werk bij de marine of offshore voor enkele weken of maanden in Den Helder moeten zijn.’’

En die hoogte van het hotel?
,,In het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Willemsoord wordt gesproken over een zogeheten hoogteaccent. Zo’n hoogteaccent kan bebouwing minder eentonig maken. Bovendien, als je voldoende kamers nodig hebt en toch een compact gebouw wilt, zul je de hoogte in moeten.’’


Molenplein

,,Het bestemmingsplan laat maximaal negen verdiepingen toe, vergelijkbaar met de appartemententoren op het Molenplein. Maar dat wil niet zeggen dat het ook zo hoog wordt. Het mág, het hoeft niet. Het hangt ook mede af van de ideeën van degenen die het gaan exploiteren.’’

Zijn er al gegadigden?
,,Er zijn al gesprekken gevoerd, zowel met geïnteresseerden uit Den Helder als van daarbuiten. Het is een beetje het kip of het ei: je kunt pas De Kleine Werf concreet maken als er exploitanten zijn, je hebt pas exploitanten als er een uitwerkingsplan voor De Kleine Werf is. We proberen dat dus parallel te laten lopen.’’

De Helderse Historische Vereniging en andere organisaties vrezen dat de nieuwbouw het monumentale karakter van Willemsoord verpest én de unieke reinwaterkelders onder de grond verloren zullen gaan.
,,Er ligt nog helemaal geen concreet ontwerp. Iedereen oordeelt nu alleen op basis van wat stedenbouwkundige schetsen die nog helemaal niet vaststaan. Er komt een gebouw dat past bij het karakter van het gebied. Het ontwerp moet altijd goedgekeurd worden door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en door de supervisor, het bureau West 8. Dat houdt ook toezicht op de vernieuwing van het stadshart.’’


Zorgvuldig

,,De RCE en West 8 bepalen zorgvuldig of het ontwerp past binnen het historische aanzicht van Willemsoord. Overigens: de nieuwbouw van de bioscoop is ook modern en destijds gewoon tegen een bestaand werfgebouw aangezet. Daarnaast werden in het verleden op Willemsoord diverse gebouwen neergezet en later weer neergehaald.’’

En de reinwaterkelders?
,,Het bestemmingsplan schrijft voor dat heel zorgvuldig omgegaan moet worden met de cultuurhistorische en archeologische waarden boven én onder de grond van Willemsoord. We gaan echt niet even een paar heipalen dwars door die kelders slaan. Er komt een plan waarbij we kijken hoe we De Kleine Werf kunnen realiseren met behoud van de aanwezige schuilbunker – die overigens in alle schetsen al gewoon blijft staan – én de reinwaterkelders.’’

Ander bezwaar is het parkeren. Wordt dat niet een probleem? Het is nu al goed vol op het terrein.
,,Dat klopt. Een deel van het parkeren zal dus aan de noordzijde van Willemsoord moeten plaats vinden. De maatregelen die daarbij horen maken onderdeel uit van het plan van een initiatiefnemer. Uiteraard zullen we samen studeren op de beste oplossing.’’

Een van de schetsen voor een mogelijke invulling van De Kleine Werf. Het staat nog niet vast dat het ook zo wordt uitgevoerd. Vooraan horeca met terrassen, uiterst rechts het hotel/short stay met faciliteiten, links vooraan de glazen Pinas-zaal. Illustratie: West 8


Belastingbetaler

Betaalt de Helderse belastingbetaler mee aan De Kleine Werf?
,,De investeringen in de bouw en exploitatie komen geheel voor particuliere rekening. De voorbereidingskosten en de kosten voor de inrichting van het openbare gebied worden gedekt uit grondverkoop of erfpacht. Vermits het project natuurlijk doorgaat. Dus nee, het risico ligt niet bij de gemeenschap.’’


Overig nieuws en bewonersinformatie