Nieuws

Inloopbijeenkomst voor inwoners over Dijkkwartier

Wie meer wil weten over de stand van zaken met het Dijkkwartier, het plan voor een gecombineerde woonwijk met versterking van de zeedijk, is donderdag 7 juli van harte welkom tijdens een inloopbijeenkomst in de Petrus & Pauluskerk aan de Kerkgracht.

Tussen vier en acht uur zullen in de kerk illustraties, foto’s en maquettes worden getoond en kan met vertegenwoordigers van Hoogheemraadschap, Woningstichting, gemeente en Zeestad worden gesproken over het project.

Ook kan onder het genot van een kop koffie of thee een kijkje worden genomen op de plek op de dijk waar fase 1 van het plan zal worden gerealiseerd. Dat wil zeggen: als in de loop van dit jaar duidelijk wordt dat het financieel en technisch haalbaar is én gemeenteraad, het hoogheemraadschap en Woningstichting akkoord gaan. In dat geval krijgt Den Helder in die eerste fase een woonwijk met 200-250 koop- en (sociale) huurwoningen.

Uiteindelijk worden er de komende decennia zo’n 1000 woningen gebouwd aan de dijk, waarmee de verbinding van de stad met de zee wordt hersteld én de dijk voor 200 jaar veilig is. Donderdagavond werden alvast raads- en commissieleden van vrijwel alle gemeenteraadsfracties en bestuurders van hoogheemraadschap en Woningstichting in een stampvolle zaal van Lands End bijgepraat. (foto). Daar benadrukte Rob Veenman van het Hoogheemraadschap dat de Helderse dijk voor de komende 50 jaar nog veilig is, maar de beheerder daarin graag verder vooruit kijkt.