Nieuws

Verbouw oude V&D tot Het Warenhuys begint

Een koninkrijk voor stroom!

‘Een paard, een paard, mijn koninkrijk voor een paard!’. Dat liet de beroemde Engelse schrijver Shakespeare in een van zijn toneelstukken een koning op het slagveld uitroepen. In Den Helder zou je er ‘Stroom, stroom, een koninkrijk voor meer stroom!’ van kunnen maken. Zo hoog is de nood inmiddels. De verstopping van het elektriciteitsnet, officieel netcongestie genoemd, is een enorm probleem voor de ambitieuze nieuw- en verbouwplannen in de stad.

Te beginnen met de verbouwing van de voormalige V&D aan de Beatrixstraat tot Het Warenhuys. Hier komen 36 woningen en vijf winkels. Die verbouwing begint in februari, ondanks dat op dit moment nog onzeker is of het gebouw tijdig elektriciteit krijgt. Hoe zit dat? Vijf vragen aan Ton op ’t Ende,  bedrijfsleider vastgoed bij opdrachtgever Woningstichting/Helder Vastgoed BV.


Zit het stroomnet echt helemaal vol?

,,Een groot deel van de dag niet. Het probleem is de piekbelasting. Als huishoudens en bedrijven allemaal op hetzelfde moment stroom vragen, bijvoorbeeld ’s ochtends, kan het net dat niet aan. Dan valt de stroom uit in delen van de stad. Dat kan ernstige schade opleveren. Dus ook al is er de rest van de dag voldoende capaciteit, netbeheerder Liander wil niet meer stroomvragers toelaten om die overbelasting op piekmomenten te voorkomen.’’

Een luchtopname van het oude V&D-gebouw. Het casco ontsiert nu de Beatrixstraat. Daarom wil Woningstichting/Helder Vastgoed ondanks het stroomprobleem niet langer wachten met de (ver)nieuwbouw. Foto Cyclomedia


Hoe kan het dat er nu geen stroom voor Het Warenhuys te krijgen is? De oude V&D had toch stroom?

,,Toen we in 2018 de oude V&D kochten had nog niemand van netcongestie gehoord. Ook niet drie jaar geleden, toen we het gebouw lieten afsluiten van het elektriciteitsnet. Dat deden we onder meer uit kostenoverwegingen. De aansluiting handhaven kostte ons per jaar een bedrag van zes cijfers. Toen dacht iedereen: de stroom krijgen we later wel terug. Niemand wist dat je nu die capaciteit gewoon kwijt bent.’’


Is er een groot verschil met de oude situatie? Toen was V&D toch ook een winkel met woningen?

,,Klopt, maar zowel de winkel als de woningen werden met gas verwarmd. De rijksoverheid wil dat we verduurzamen en dus moet nu alles op elektra. Er wordt straks veel meer stroom gevraagd. Daarbij: toen waren er 22 woningen en één winkel, straks komen er 36 woningen en vijf winkels. En al die aparte winkels hebben eigen krachtstroom nodig.’’


Zijn er geen alternatieven, zoals zonnepanelen, generatoren of accu’s?

,,Generatoren zorgen voor geluid en vervuiling. Dat moet je niet willen in de binnenstad. Accu’s zijn voor zo’n groot gebouw onbetaalbaar. En zonnepanelen leveren onvoldoende stroom op. Nog afgezien van de vraag of je ze wel mag aansluiten op het stroomnet. Want ook dat wordt door netcongestie steeds problematischer. Daar lopen we nu al tegenaan bij de verduurzaming van onze huurwoningen.’’


Waarom wil Helder Vastgoed in februari laten beginnen met Het Warenhuys, ondanks dat nu nog onzeker is of er stroom komt?

,,We zijn vrij lang bezig geweest met sloopwerk en verwijdering van asbest in het gebouw. We willen het casco niet langer zo laten staan. Daarom beginnen we in elk geval met de opbouw, zodat het aanzien van de Beatrixstraat verder opknapt. We hopen dat er in de tussentijd in overleg met Liander een oplossing voor het stroomprobleem komt, zodat er na de oplevering een prachtig gebouw staat mét bewoners en winkels.’’

Een artist impression van Het Warenhuys aan de Beatrixstraat. Illustratie: Happel, Cornelisse, Verhoeven Architecten