Nieuws

Woningen Koningdwarsstraat gesloopt

De Helderse firma Oosterbeek is in opdracht van Zeestad BV begonnen met de sloop van zeven woningen aan de Koningdwarsstraat.

In rap tempo gaan de vooroorlogse huisjes, waarvan sommige nog een ouderwetse beerput hadden, tegen de vlakte. Op termijn zullen hier nieuwe woningen worden gebouwd. Maar eerst gaan er hekken om en wordt het terrein geschikt gemaakt voor de toekomstige bouw. Eventuele bodemverontreiniging wordt gesaneerd, aan het terrein grensde namelijk de lang geleden gesloopte Ford-garage Bruin.

Eerder werden op het rijtje aan de Koningdwarsstraat al enkele woningen gesloopt. Er blijven straks nog vier woningen over die nog worden bewoond.