Fiets- en voetgangersbrug Willemsoord

Fiets- en voetgangersbrug Willemsoord

Nog steeds komen er nieuwe functies bij op Willemsoord, daarom wordt het belangrijker het terrein op een goede en veilige manier te ontsluiten. Met een nieuwe fiets- en voetgangersbrug wordt de verbinding tussen het Stadshart en Willemsoord versterkt. De beweegbare fiets- en voetgangersbrug wordt aangelegd tussen de Francien de Zeeuwkade aan de Zuidstraat en de kade van Willemsoord ter hoogte van theater de Kampanje en het Reddingmuseum. Het bestaande talud aan de Francien de Zeeuwkade (Flaneerkade) gaat hiervoor op de schop, zodat de voetgangers en fietsers op een comfortabele manier Willemsoord kunnen bereiken en vice versa.


Algemeen

De aanleg van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug is nodig omdat het aantal bestemmingen op Willemsoord toeneemt. De nieuwe brug ligt centraal op de route en sluit aan op de al aanwezige oversteek vanuit de provinciale route. De brug en het deel van de Francien de Zeeuwkade tussen de nieuwe brug en bibliotheek School7 worden ingericht als shared space.

Op de afbeelding is in het blauw te zien hoe de nieuwe route vorm krijgt. De brug is hierin de essentiële verbinding/ schakel.