Herontwikkeling Kroonpassage

Herontwikkeling Kroonpassage

De Kroonpassage wordt herontwikkeld. Een deel van de Kroonpassage blijft bestaan, maar wordt verbouwd voor een nieuwe supermarkt en winkelruimte. Het resterende deel van de Kroonpassage wordt gesloopt en biedt ruimte aan een nieuw plein. Naast een prettig verblijf wordt ook het parkeren verbeterd en wordt bij het ontwerp van het plein rekening gehouden met het veranderende klimaat.


Algemeen

Door de hoge leegstand in winkelcentrum de Kroonpassage heeft Zeestad met de eigenaar van de Kroonpassage een overeenkomst kunnen sluiten waardoor het gedeelte dat grenst aan de Spoorstraat tegenover Halte Bellevue, door OCP kan worden ontwikkeld voor een supermarkt en winkelruimte(n). Het overige deel van de Kroonpassage zal door Zeestad worden gesloopt. Op die gesloopte plek wordt dan nieuwe openbare ruimte gemaakt, waaronder een parkeerplaats voor bezoekers en bewoners van het centrum. Het plein wordt een aantrekkelijke nieuwe ruimte in het stadshart.