Zoek
Sluit dit zoekvak.
Koop/ Huur

Dijkkwartier

Status bouw: Nog starten
Nog niet in verkoop
Verhuur moet nog starten

Over dit project

Ontwikkelmaatschappij Zeestad onderzoekt - door een unieke samenwerking tussen gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - of de zeedijk nu alvast kan worden verzwaard, verhoogd en verbreed om in het dijkgebied tussen Postbrug en de kruising Weststraat, een nieuwe stadswijk te bouwen. Zo ontstaat een verbinding tussen Den Helder en de zee en zorgen we voor de waterveiligheid tot in de verre toekomst. Het maakt Den Helder weer tot ‘Stad aan Zee’.


Huur- en koopwoningen

Het gaat om een voor Nederland uniek plan, waarbij ingespeeld wordt op de klimaatverandering met zeespiegelstijging én de grote behoefte in Den Helder aan nieuwe woningen. Het project Dijkkwartier combineert beide. De bestaande dijk wordt zodanig verbreed dat deze voor de komende tweehonderd jaar veilig is. Die verbreding vormt de ondergrond voor een woonwijk met huur- en koopwoningen. Het gaat om zowel woningen in de sociale sector als met middenhuur. Ook de koopwoningen worden in verschillende prijsklassen gebouwd.


Binding met zee

Met dit plan wordt de historische verbinding van de stad met de zee hersteld en krijgt de Kanaalweg zijn vooroorlogse grandeur terug. Destijds speelde een groot deel van het sociale leven zich vlak achter de dijk af, met kerken, bioscopen, de synagoge en de Marineclub. Door de oorlog en de dijkverzwaring eind jaren ‘70 is dat allemaal verdwenen en sindsdien trok Den Helder zich terug achter een grote groene muur, wat de moderne dijk werd.


Onderzoek haalbaarheid

In oktober heeft Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) besloten om meer onderzoek  te doen naar de haalbaarheid. HHNK neemt ook meer tijd om goede afspraken te maken met onder andere de gemeente Den Helder over planning en financiën. HHNK wil graag afspraken maken voor het plangebied van zowel fase 1 als fase 2. In de tweede helft van 2024 worden de uitkomsten van de onderzoeken verwacht en neemt elke organisatie een besluit.

De getoonde schetsen geven een indruk van wat er mogelijk is, maar zijn zeker nog niet definitief. Het kan er dus nog anders uit gaan zien!


Informatie voortgang

Bij grote projecten met diverse partijen en een vernieuwende aanpak, is tijd nodig. Het Dijkkwartier is zo’n project. In de tweede helft van 2024 worden de uitkomsten van alle onderzoeken verwacht voor de fasen 1 en 2. Gemeente, HHNK en Woningstichting streven ernaar eind 2024 een besluit nemen over het Dijkkwartier. Als alle partijen positief zijn, dan kan in 2025 worden gestart met de planologische procedures voor fases 1 en 2. Wanneer deze procedures zijn afgerond, wordt als eerste gestart met het aanbrengen van de dijkverzwaring en aansluitend de bouw van woningen. Bekijk dijkkwartier.nl voor de antwoorden op de meest gestelde vragen.


Er gebeurt wat in Den Helder

De Posterij


De Posterij

Molenwerf


Molenwerf

Molenplein fase 2


Molenplein fase 2

Dijkkwartier


Dijkkwartier

Het Warenhuys


Het Warenhuys

Palmhout


Palmhout

Koningsplein


Koningsplein

Koningsdriehoek


Koningsdriehoek

Koningstraat 63 t/m 69


Koningstraat 63 t/m 69

Koningdwarsstraat 71-73


Koningdwarsstraat 71-73

Halter BellevueHalter Bellevue

Stadsvilla De Gouden Kroon


Stadsvilla De Gouden Kroon

Spuistraat


Spuistraat