Plan Dijkzone

±200 huur- en koopwoningen

Huur, Koop

Gerelateerde bewonersinfo

Geen bewonersinfo om weer te geven.

Over dit project

De gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed BV en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doen momenteel onderzoek naar woningbouw aan de dijk. In deze eerste fase gaat het om het gebied tussen de voormalige locatie van ’t Huys Tydtverdrijf en de bestaande huurwoningen van Woningstichting aan de Kanaalweg. Voor het gemak duiden we dit aan als Dijkzone, hoewel dat niet de officiële naam is.

Huur- en koopwoningen

Het gaat om een voor Nederland uniek plan, waarbij ingespeeld wordt op de klimaatverandering met zeespiegelstijging én de grote behoefte in Den Helder aan nieuwe woningen. Het project Dijkzone combineert beide. De bestaande dijk wordt zodanig verbreed dat deze voor de komende tweehonderd jaar onbreekbaar is. Die verbreding vormt de ondergrond voor een woonwijkje met huur- en koopwoningen. Het gaat om zowel woningen in de sociale sector als met middenhuur. Ook de koopwoningen worden in verschillende prijsklassen gebouwd.

Binding met zee

Met dit plan willen de betrokken partijen de historische verbinding van de stad met de zee herstellen en de Kanaalweg zijn  vooroorlogse grandeur teruggeven. Destijds speelde een groot deel van het sociale leven zich vlak achter de dijk af, met kerken, bioscopen, de synagoge en de Marineclub. Door de oorlog en de dijkverzwaring eind jaren ‘70 is dat allemaal verdwenen en sindsdien trok Den Helder zich terug achter een grote groene muur, wat de moderne dijk werd.

Onderzoek haalbaarheid

Of de plannen kunnen worden uitgevoerd, wordt momenteel onderzocht. Het gaat om een haalbaarheidsstudie, waarvan de resultaten in het vierde kwartaal van 2021 duidelijk moeten zijn. Uit de studie moet blijken wat er mogelijk is qua woningbouw op deze locatie en tegen welke kosten. Ook maakt stedenbouwkundig bureau West 8 urban design & landscape architecture de eerste schetsen. West 8 is al sinds 2008 nauw betrokken bij de stadsvernieuwing in Den Helder. De schetsen geven een indruk van wat er mogelijk is, maar zijn zeker nog niet definitief. Het kan er dus nog anders uit gaan zien!

Informatie voortgang

Eerst wordt onderzocht of het plan überhaupt technisch, stedenbouwkundig en financieel haalbaar is. Zodra daarover helderheid bestaat, worden bewoners/belangstellenden en de gemeenteraad uitgebreid geïnformeerd en kunt u uw visie op de plannen geven. Bekijk de wsdh.nl bij Projecten/Dijkzone voor de antwoorden op de meestgestelde vragen.

Verhalen over Plan Dijkzone

Geen verhalen om weer te geven.

Tijdlijn

Plan Dijkzone
10 juni 2022

Inloopbijeenkomst voor inwoners over Dijkkwartier

Wie meer wil weten over de stand van zaken met het Dijkkwartier, het plan voor een gecombineerde woonwijk met versterking van de zeedijk, is donderdag 7 juli van harte welkom tijdens een inloopbijeenkomst in de Petrus & Pauluskerk aan de Kerkgracht. Tussen vier en acht uur zullen in de kerk illustraties, foto’s en maquettes worden...

E-book Downloaden

Ontdek de Stad aan Zee. Een stad vol mogelijkheden.

Vul onderstaande gegevens in.
Je ontvangt het e-book in je mail.